Preprava jedla

Podmienky pre dovoz živočíšnych produktov do EÚ:

 • Všetky produkty, ktoré nespĺňajú nasledujúce podmienky musia byť zlikvidované (nenahlásenie je potrestané pokutou alebo trestným stíhaním)
 • Dovoz a odvoz mäsa a mlieka (neplatí to pre dojčenské mlieko, výživu a potraviny potrebné zo zdravotných dôvodov) je povolené len v prípade, že pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a nepresahujú hmotnosť 10 kg na 1 osobu
 • Povolené je to za predpokladu, že výrobok pred konzumáciou nevyžaduje chladenie
 • Obal je neporušený
 • Celkový limit nepresahuje 2 kg na 1 osobu 
 • Produkt vlastnej značky
Boy opening a box of biscuits on a plane

Kedy je povolený dovoz väčšieho množstva živočíšnych produktov?

 • Predloženie tovaru so správnou dokumentáciou autorizovanej hraničnej inšpekčnej stanici EÚ na veterinárnu kontrolu
 • Musí byť predložený aj certifikát, tak, ako je to stanovené v príslušnom úradnom veterinárnom osvedčení

Pre tieto potraviny vyššie spomenuté podmienky neplatia:

 • Chlieb, koláče, čokoláda a sladkosti
 • Olivy
 • Cestoviny
 • Polievky 
 • Akýkoľvek iný potravinový výrobok, ktorý neobsahuje čerstvé ani spracované mäso, mliečne výrobky a obsahuje menej ako 50 % spracovaných vajec a produktov rybolovu 

*nezabúdajte, že pre ďalšie potraviny môžu platiť zase iné pravidlá. Napríklad, je známe, že pre kaviár jeseterov je hmotnostný limit maximálne 125 gramov na jednu osobu.