Problémy s batožinou

Ak by ste mali akékoľvek problémy s batožinou, kontaktujte prioritne kanceláriu STRATY a NÁLEZY, kde spíšete formálnu správu. V prípade, že po príchode do cieľovej destinácie zistíte, že vaša batožina bola poškodená, nahláste to okamžite a vyplňte oficiálny protokol o vzniknutej škode. Dostanete tak potvrdenie spolu s referenčným číslom, ktoré si je potrebné uchovať až do chvíle, kým sa prípad úplne neuzavrie. 

Dôležité! Ak nenahlásite poškodenie batožiny hneď po príchode na letisko, môžete to leteckej spoločnosti LOT oznámiť do siedmich dní po vyzdvihnutí batožiny. Potrebné je v takomto prípade predložiť aj potvrdenie o tom, že k poškodeniu došlo ešte v čase, keď bola batožina na starosti leteckej spoločnosti.

LOT nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  • Poškodenie estetických kvalít (škrabance, odreniny, preliačiny)
  • Škody spôsobené preťažením a prebalím (prasknuté švy, zlomené zipsy)
suit case on luggage conveyor belt at baggage claim in airport terminal. Baggage claim at airport

Oneskorené doručenie batožiny:

Nevidíte po prílete svoju batožinu? V tom prípade túto skutočnosť nahláste a vyplňte Hlásenie o nezrovnalostiach. Následne dostanete potvrdenie spolu s referenčným číslom. Batožina bude vyhľadaná prostredníctvom medzinárodného systému vyhľadávania batožiny s názvom World Tracer. Celý proces vyhľadávania tak môžete sledovať aj online. 

*LOT cestujúcim v prípade neskoro doručenej batožiny vynaloží náklady na nákup základných potrieb počas čakania na jej doručenie, a to maximálne do 100 USD. Platí to len v prípade, že ste prileteli do destinácie, v ktorej nežijete.

Požadované dokumenty:

  • Popis poškodenia
  • Protokol o poškodení batožiny / správa o chýbajúcej batožine
  • Cestovné doklady (číslo letenky, referenčné číslo rezervácie,…)
  • Faktúra za opravu batožiny
  • Zoznam predmetov a ich hodnota (reklamácie týkajúce sa poškodeného alebo chýbajúceho tovaru)
  • Popis batožiny a jej obsahu (v prípade stratenej batožiny)