Triedy leteniek

Vezmite si so sebou na cesty svojho domáceho miláčika! Povoľuje to aj letecká spoločnosť LOT, avšak len pri splnení všetkých podmienok.

Zviera môže byť prepravované tromi spôsobmi:

 • Na palube lietadla (v prepravke)
 • V batožinovom priestore
 • V batožinovom priestore ako náklad

To, ako bude váš domáci miláčik prepravovaný závisí hlavne od jeho hmotnosti a veľkosti. Na palubu lietadla si je možné zobrať len obmedzený počet domácich zvierat, preto si nezabúdajte overiť vopred aj dostupnosť.

Zvieratá na palube lietadla:

 • Vhodné pre všetky zvieratá do 8 kg
 • Zviera musí byť v uzavretej prepravke (musí zahŕňať vodu, jedlo, ventiláciu a musí byť vyčistená)
 • Cena sa pohybuje od 190 PLN za vnútroštátne lety až do 465 PLN za diaľkové lety

Zvieratá v batožinovom priestore:

 • Vhodné pre všetky zvieratá nad 8 kg
 • Zvieratá staršie ako 6 mesiacov
 • Zviera musí byť v uzavretej prepravke (musí zahŕňať vodu, jedlo, ventiláciu a musí byť vyčistená)
 • Cena od 280 PLN (vnútroštátne lety) – 1200 PLN (interkontinentálne lety)
Cat in carrier at airport

Zvieratá prepravované ako náklad:

 • Na palubách lietadiel LOT je možné prepraviť psy, mačky, kurčatá, ryby, zvieratá zo ZOO, plazy, obojživelníky, hmyz a vtáky, pokiaľ je to v súlade s bezpečnostnými opatreniami
 • Ak chcete prepraviť zviera ako náklad v batožinovom priestore, musíte mať so sebou:
 • Aktuálne záznamy o očkovaní, aktuálne veterinárne zdravotné záznamy (vydané do max. 48 hodín pred odletom), mikročip, pas vydaný veterinárnym lekárom (musí zahŕňať popis plemena, srsti, pohlavia a číslo mikročipu)
 • Nezabúdajte aj na vhodnú prepravku

Asistenčný/vodiaci pes:

 • Prepravuje sa na palube lietadla bezplatne
 • Musí byť umiestnený v prepravnom kontajneri (neplatia žiadne váhové obmedzenia)
 • Podmienku je založený postroj a požadované dokumenty (vrátane potvrdenia o stave asistenčného psa, povinnom veterinárnom očkovaní a pase)

Cestujete s asistenčným psom? 48 hodín pred odletom budete musieť vyplniť formulár a ďalšie dokumenty:

 • Certifikát o potvrdení výcviku vášho psa (vydaný renomovaným výcvikovým inštitútom)
 • Potvrdenie o povinnom očkovaní
 • Pas
 • Vyhlásenie, že pes je schopný cestovať ako certifikovaný asistenčný pes